Aktualności

Adwent w naszym Zespole

Utworzono: 08.12.2020 21:59


(Kliknij aby powiększyć)

Piszemy listy amnesty international

Utworzono: 08.12.2020 21:55

W naszej szkole po raz kolejny pisaliśmy listy amnesty international . W tym roku wybraliśmy Nassimę al- Sada

Uwięziona za obronę wolności kobiet

Nassima al-Sada kocha zwierzęta i prowadzi w domu ogród. Nawet w celi więziennej ma roślinkę, której z uwagą dogląda. To jej jedyne okno na świat zewnętrzny, za którym bardzo tęskni.

Przez większą część życia Nassima prowadziła kampanie na rzecz wolności kobiet w Arabii Saudyjskiej. Straciła przez to swoją własną wolność. Była jedną z prominentnych aktywistek walczących o prawa kobiet, w tym m.in. możliwość prowadzenia samochodu czy załatwiania codziennych spraw bez zezwolenia męskiego „opiekuna”.

Czytaj więcej

Prawo opiekuńcze w Arabii Saudyjskiej nakazywało kobietom prosić mężczyznę o pozwolenie na wyjście z domu i inne codzienne czynności. Mimo że prawo to zostało w ostatnich miesiącach złagodzone, kobiety, które prowadziły kampanię na rzecz ich zniesienia pozostają więzione.

„Dlaczego nieletni chłopiec miałby być opiekunem dorosłej kobiety?”, pisała Nassima w 2016 r. „Dlaczego nie istnieje granica wieku, po której kobieta staje się dorosłą osobą, odpowiedzialną za swoje decyzje i życie? Dlaczego to mężczyzna ma być odpowiedzialny za jej życie?”

Nassima została aresztowana za pokojową pracę na rzecz praw człowieka w lipcu 2018 r. W więzieniu była źle traktowana. Między lutym 2019 i 2020 roku została umieszczona w osobnej celi, sama, w pełnej izolacji od innych aresztowanych. Nadal przebywa w więzieniu. Dostała pozwolenie na jedną rozmowę telefoniczną z rodziną tygodniowo, ale odmówiono jej wizyt, nawet z prawnikiem.

Mimo to, Nassima i jej rodzina nie poddają się. My też nie powinniśmy.

Szerszy kontekst sprawy Nassimy

Nassima al-Sada, aktywistka, edukatorka praw człowieka i matka trójki dzieci przez wiele lat prowadziła kampanie na rzecz praw obywatelskich i społecznych, praw kobiet i praw mniejszości szyickiej w Prowincji Wschodniej Arabii Saudyjskiej. Zgłosiła swoją kandydaturę w wyborach samorządowych w 2015 roku, ale zabroniono jej w nich uczestniczyć. Prowadziła również kampanię, która miała na celu zezwolenie kobietom na prowadzenie pojazdów i zniesienie systemu męskich opiekunów.

Nassima al-Sada została aresztowana 31 lipca 2018 roku. Była więziona w odosobnieniu od 20 lutego 2019 aż do lutego 2020, kiedy to została przeniesiona do głównego segmentu więziennego. Jej pierwsza rozprawa przed Sądem Karnym odbyła się 25 czerwca 2019 r. Drugie posiedzenie miało miejsce 19 lutego 2020 r., trzecie miało odbyć się w marcu 2020 r., ale zostało odwołane z powodu reorganizacji związanych z COVID-19, bez podania żadnych dalszych szczegółów. Dyplomaci dostali zakaz pojawiania się na posiedzeniach w sprawie Nassimy.

Nassima al-Sada pozostaje uwięziona w więzieniu Al-Mabahith w Dammam, oczekując kolejnej rozprawy i wyroku. Przed zatrzymaniem otrzymała groźby przez platformę Twitter. W więzieniu była zastraszana werbalnie i przywiązana do krzesła w trakcie przesłuchań. Ma pozwolenie na jedną rozmowę telefoniczną z rodziną w tygodniu, ale wizyty są zakazane. Ma adwokata, z którym nie pozwolono jej się spotkać.

W sierpniu 2019 władze Arabii Saudyjskiej wprowadziły długo wyczekiwane reformy w dyskryminującym kobiety systemie męskiej kurateli. Reformy te umożliwiły kobietom powyżej 21. roku życia między innymi ubieganie się o paszport i podróżowanie bez pozwolenia męskiego opiekuna; kobiety, które ukończyły 18 lat, uzyskały prawo urzędowej rejestracji narodzin dziecka, zgonu osoby krewnej, a także małżeństwa i rozwodu. Zgodnie z nowym prawem kobiety mogą również pełnić rolę głowy gospodarstwa domowego.

Mimo że reformy wprowadziły równouprawnienie kobiet w wyżej wymienionych aspektach życia i złagodziły restrykcje ograniczające ich swobodę przemieszczania się, nie zniosły systemu męskiej kurateli. Obowiązujące prawo wciąż zakazuje kobietom wejścia w związek małżeński bez zgody męskiego opiekuna, kobiety nie mogą też udzielić zgody na małżeństwo swoim dzieciom. Kobiety i dziewczęta w Arabii Saudyjskiej doświadczają systemowej dyskryminacji w prawie regulującym takie obszary jak zamążpójście i rozwód, dziedziczenie i przekazanie obywatelstwa swoim dzieciom.tekst zaczerpnięty https://maraton.amnesty.org.pl/

Wspominamy Mikołajki

Utworzono: 08.12.2020 21:49

Dzień, kiedy wspominamy św. Mikołaja zazwyczaj jest pełen radości, tajemniczości i niespodzianek, a zabawki lub inne podarunki bywają wyjątkowe.
Napisz o swoim spotkaniu z świętym Mikołajem lub jego posłańcem. Podziel się radością z otrzymanej zabawki.
Zatytułowaną pracę prześlij na adres k.mlynarczyk@zsp1kk.onmicrosoft.com
Zebrane wspomnienia zostaną opublikowane na stronie internetowej naszej szkoły.

Czytaj więcej

Wspomnienie
Kiedy miałam 7 lat jak co roku z niecierpliwością oczekiwałam dnia 6.12. Rodzice i opiekunowie często przypominali „bądź grzeczna, bo jak nie to od Mikołaja dostaniesz zamiast słodyczy, zabawek zgniłe ziemniaki albo węgiel!, albo zamiast świętego przyjdzie do ciebie „Czarny Mikołaj”” Starałam się być bardzo grzeczna. 6.12 przez cały dzień nic nadzwyczajnego się nie działo. Wieczorem rodzice zabrali nas do cioci. Po jakimś czasie usłyszeliśmy dzwonki- dzwonki św. Mikołaja. Szybko grzecznie usiedliśmy na wersalce. Gość został wpuszczony do domu. Dzwoniąc zbliżał się do pokoju w którym z niecierpliwością oczekiwaliśmy go. Wszedł. Był ubrany na czerwono. Oznaczało to, że jest tym dobrym Mikołajem. Jednak zamiast podarunków Mikołaj zaczął zadawać kłopotliwe pytania: Byłaś grzeczna? Pomagałaś rodzicom? Odrabiasz zadania? Umiesz modlitwy? A Przykazania? Powiedz 8 przykazanie. Tabliczkę mnożenia znasz? Ile jest 7x8? Pytania były strasznie męczące. Brat i siostra również musieli odpowiadać. W końcu pochwalił nas i z przyniesionego worka wyjął pudełko. Rozpakowaliśmy. Była to gra Skaczące czapeczki. Podziękowaliśmy i pożegnaliśmy św. Mikołaja. Później zaczęły się bardzo emocjonujące rozgrywki. Nawet nie wiedzieliśmy kiedy dołączył do nas starszy kuzyn.

Świetlicowe Andrzejki

Utworzono: 08.12.2020 21:43

Dnia 30 listopada 2020r. w naszej świetlicy zostały zorganizowane Andrzejki. Dzieci miały okazję spróbować poczarować i przewidzieć swoją przyszłość. Dzieci losowały jaki zwód będą wykonywać i ile będą mieć dzieci oraz dowiedziały się jakie wydarzenia mogą je spotkać w niedalekiej przyszłości. Uczniowie poznali także wiele ciekawostek związanych z Andrzejkami i Katarzynkami. Wszyscy bardzo dobrze się bawili. Mamy nadzieję, że za rok uda nam się powróżyć w większym składzie!

Stwórz kalendarz adwentowy

Utworzono: 29.11.2020 19:37

Mój kalendarz adwentowy
Stwórz swój kalendarz adwentowy.
Na kartce z bloku rysunkowego lub technicznego rozrysuj w kratkach wszystkie dni adwentu.
W legendzie zapisz jakimi kolorami będziesz zaznaczać jak przygotowujesz się na Boże Narodzenia – na narodziny Jesusa w Twoim sercu np.
• na niebiesko udział w roratach,
• na czerwono – modlitwa,
• na fioletowo - wypełnianie sowich obowiązków,
• na różowo – pomoc innym.
Każdą krateczkę możesz wypełniać wieloma kolorami.
Postaraj się, aby był bardzo kolorowy.
Powodzenia

Adwent 2020

Utworzono: 29.11.2020 19:35

Adwent (z łac. adventus - przyjście, przybycie) to okres w roku liturgicznym, który rozpoczyna się od I Nieszporów niedzieli po sobocie XXXIV tygodnia Okresu Zwykłego, a kończy przed I Nieszporami uroczystości Narodzenia Pańskiego w wieczór 24 grudnia. Trwa od 23 do 28 dni i obejmuje cztery kolejne niedziele przed 25 grudnia. Stanowi pierwszy okres w każdym nowym roku liturgicznym.

Czytaj więcej


Adwent składa się z dwóch odrębnych okresów:
1. czasu, w którym kierujemy nasze serca ku oczekiwaniu powtórnego przyjścia Jezusa w chwale na końcu czasów (okres od początku Adwentu do 16 grudnia włącznie);
2. czasu bezpośredniego przygotowania do uroczystości Narodzenia Pańskiego, w której wspominamy pierwsze przyjście Chrystusa na ziemię.

Pierwsze ślady obchodzenia Adwentu spotykamy w IV w. między innymi w liturgii galijskiej i hiszpańskie.

Teksty liturgiczne Adwentu ukazują postacie Starego i Nowego Testamentu, przez których życie i działalność Bóg zapowiadał i przygotowywał świat na przyjście Jego Syna: proroka Izajasza, Maryję, Jana Chrzciciela.
Adwent to czas radosnego oczekiwania na spotkanie z Panem i przygotowania się do tego spotkania przez pokutę i oczyszczenie. Dlatego Kościół zachęca do udziału w rekolekcjach, przystąpienia do sakramentu pokuty i pojednania. Adwent nie jest jednak w sensie ścisłym czasem pokuty, tak jak na przykład Wielki Post.

W czasie całego Adwentu, poza niedzielami i uroczystością Niepokalanego Poczęcia NMP (8 grudnia), odprawiane są Roraty.
Roraty to Msze ku czci Najświętszej Maryi Panny, odprawiane wczesnym rankiem. Ich nazwa pochodzi od łacińskich słów pieśni często śpiewanej na ich początku - Rorate caeli desuper (Spuśćcie rosę, niebiosa).
W czasie Rorat przy ołtarzu znajduje się dodatkowa, ozdobna świeca - symbolizuje ona obecność Maryi, wieniec adwentowy z czteroma świecami oraz lampion.
Eucharystia rozpoczyna się przy zgaszonych światłach; zapalają się one dopiero podczas uroczystego hymnu "Chwała na wysokości Bogu".

III Niedziela Adwentu jest nazywana Niedzielą Różową lub - z łaciny - Niedzielą GAUDETE. Nazwa ta pochodzi od słów antyfony na wejście: "Gaudete in Domino", czyli "Radujcie się w Panu". Szaty liturgiczne mogą być - wyjątkowo - koloru różowego.

Bibliografia
https://brewiarz.pl/czytelnia/adwent.php3 [dostęp:27.11.2020r.]