Aktualności

Obchody ku czci św.Marcina

Utworzono: 12.11.2018 18:04

Dnia 09.11.2018 (piątek) odbyły się w Cisowej obchody ku czci Świętego Marcina. Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 17.00 powitaniem uczestników przez księdza proboszcza Jacka Potempę w kościele. Następnie uczniowie klasy V Zespołu Szkolno- Przedszkolnego Nr 1 przedstawili scenkę z życia Świętego Marcina, w której Marcin podzielił się połową swojego płaszcza z żebrakiem. Kolejno klasy IV i V wraz z dziećmi z przedszkola ZSP Nr 1 zaprezentowali w języku niemieckim najpopularniejsze piosenki z okazji Dnia Świętego Marcina. Po części artystycznej wszyscy uczestnicy udali się na uroczysty przemarsz ulicami dzielnicy Cisowa, który prowadził Święty Marcin na koniu. Pochód został uświetniony dzięki grze orkiestry. Uroczystość zakończyła się słodkim poczęstunkiem oraz rozgrzewającym napojem w ogrodzie parafialnym. Organizatorem imprezy była Rada Rodziców ZSP Nr 1 oraz Zespół Szkolno- Przedszkolny Nr 1 w Kędzierzynie- Koźlu.

XV POWIATOWY KONKURS RECYTATORSKI „POECI DZIECIOM – DZIECI POETOM”

Utworzono: 12.11.2018 18:00

8 XI 2018r w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 1 w Kędzierzynie – Koźlu odbył się XV Międzyszkolny Konkurs Recytatorski „Poeci dzieciom – Dzieci Poetom”. Po raz jedenasty konkurs miał zasięg powiatowy. Do konkursu przystąpiło 15 szkół, a w tym 27 dzieci. Uczestnikami byli uczniowie klas I-III, recytujący wiersze poetów współczesnych -piszących dla dzieci, o tematyce patriotycznej.

Czytaj więcej

Konkurs przygotowały i przeprowadziły nauczycielki ZSP Nr 1 - Urszula Leonowicz, Marta Wolf, Anna Rosenhof, Agnieszka Matyja i Lucyna Galla.
Występy uczestników konkursu oceniało jury w składzie:
- Pani Iwona Piontek
- Pani Barbara Górnik
-Pani Ewa Kowalczyk – Lecibil
-Pani Renata Scheit
-Pani Adriana Jarosz
Jury brało pod uwagę dobór wiersza, jego interpretację, dykcję oraz ogólny wyraz artystyczny. W czasie obrad jury odbył się pokaz tańca flagi w wykonaniu uczennic klasy II i III pod kierunkiem Pani Ani Rosenhof i Urszuli Leonowicz. Następnie Pan Grzegorz Bielawski- starszy chorąży sztabowy z 10 Brygady Logistycznej w Opolu opowiedział dzieciom o zawodzie żołnierza. Wystąpił też chór szkolny, którego opiekunem jest Pani Irena Kremer. Uczestnicy wysłuchali w jego wykonaniu kilka pieśni patriotycznych oraz mieli okazję nauczyć się ,, Szarej piechoty”. Gościliśmy też opolską poetkę Panią Adrianę Jarosz. Zapoznała małych artystów ze swoją poezją.
Jury wytypowało zwycięzców konkursu:
I miejsce – Karolina Bielawska ZS-P nr 1/PSP18/,,Przysięga” Andrzej Kołakowski
I miejsce – Kinga Strzyż ZG-S w Długomiłowicach ,,Gawęda o miłości do ziemi Ojczystej” Wisława Szymborska
II miejsce – Dawid Dziuba PSP nr 12 ,,Polska”
II miejsce – Daniel Czarnasiak ZS-P nr 1/PSP18/,,Kocham Polskę” Agata Dziechciarczyk
III miejsce- Lena Zabrocka PSP nr 9 ,,Taki kraj” Jan Pietrzak
Jury przynało wyróżnienia:
-Pawłowi Gola z ZG-S w Długomiłowicach ,,Słowiańska Polska” Dorota Strzemińska – Więckowiak
-Robertowi Witowskiemu z PSP nr 11 ,,Twój dom” Wanda Chotomska
-Zuzannie Biały z PSP nr1 ,,Modlitwa polskiej dziewczynki” Władysław Bełza
-Przemysławowi Jurek z PSP nr 15 ,, Twój dom” Wanda Chotomska
-Marcie Walia z PSP nr 12 ,, Twój dom” Wanda Chotomska

Zwycięzcy otrzymali nagrody książkowe, bony podarunkowe do Smyka ufundowane przez Wydział Oświaty i Wychowania w Kędzierzynie – Koźlu oraz firmę A. Berger, oraz gadżety wojskowe od Pana Grzegorza Bielawskiego i książeczki od opolskiej poetki Pani Adriany Jarosz. Wszystkim wręczono dyplomy za udział oraz słodycze.
Organizatorzy serdecznie dziękują sponsorom za ufundowanie nagród, a także wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania tego przedsięwzięcia. Organizatorzy dziękują:
- Wydziałowi Oświaty i Wychowania,
- Firmie ,,Berger” z Kędzierzyna –Koźla,
- Radzie Rodziców ZSP nr 1,
- Sklepowi ,,Center” z Cisowej/ Panu Henrykowi Zimon/,
- Pani Anieli Wac właścicielce restauracji Cisowianka,
- Pani Sabinie Mojsa ,
- Panu Grzegorzowi Bielawskiemu,
- Pani Adrianie Jarosz.
Musical - „Co w trawie piszczy”.

Utworzono: 12.11.2018 17:51

07 listopada uczniowie klas I – III obejrzeli musical profilaktyczny Teatru Muzycznego Forte pt.Co w trawie piszczy”. Dzieci mogły się przekonać, że choć wszyscy tak się od siebie różnią, mogą sobie nawzajem pomagać i wspólnymi siłami pokonać wszelkie trudności i dokonać czegoś naprawdę wielkiego. Spotkanie ze światem przyrody, przepiękne kolorowe kostiumy, dowcipne dialogi, poruszająca muzyka – to wszystko sprawiło, że dla uczniów była to niezapomniana przygoda.

„Rowerowa Liga BRD czwartoklasistów”.

Utworzono: 12.11.2018 17:25

Od września 2018 roku w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 1 w Kędzierzynie – Koźlu realizowany jest Grantu BRD pod hasłem: „Rowerowa Liga BRD czwartoklasistów”.
„Rowerowa Liga BRD Czwartoklasistów”, skierowana jest do uczniów klas czwartych nauczycieli zainteresowanych poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego na opolskich drogach.


Czytaj więcej

Grantu BRD biorą udział czwartoklasiści z powiatu kędzierzyńsko – kozielskiego, strzeleckiego oraz krapkowickiego.
Uczniowie podczas zmagań ligowych zmierzą się z:
• zagadnieniami prawa o ruchu drogowym,
• problematyką ogólną bezpieczeństwa dzieci,
• pierwszą pomocą przed medyczną,
• umiejętnością poruszania się po rowerowym torze przeszkód,
• umiejętnością poruszania się po miasteczku ruchu drogowego,
• elementami ekologii,
Realizacja Projektu „Rowerowa Liga BRD czwartoklasistów” pozwoli na przygotowanie dzieci do uzyskania karty rowerowej poszerzone o praktyczne zdobywanie umiejętności poruszania się po drogach oraz racjonalne zagospodarowanie czasu uczniów w samodzielnym zdobywaniu i pogłębianiu wiedzy z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego przy wykorzystaniu różnych źródeł informacji, w tym technologii komputerowej. Poszerzenie wiedzy i umiejętności uczniów klas czwartych szkół podstawowych z praktycznych umiejętności poruszania się po drogach pieszo i na rowerze oraz udzielania pierwszej pomocy.
Głównym celem Projektu „Rowerowa Liga BRD czwartoklasistów” jest:
• poprawa bezpieczeństwa dzieci w ruchu drogowym.
• popularyzowanie wśród czwartoklasistów świadomości bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym w charakterze pieszego, pasażera i kierującego pojazdem.
• przygotowanie uczniów do świadomego i bezpiecznego poruszania się po drodze po uzyskaniu karty rowerowej.
W celu osiągnięcia założonych celów, będzie monitorowany poziom przygotowania uczniów do poszczególnych turniejów ligowych.
„Rowerowa Liga BRD Czwartoklasistów” przygotowuje w formie zadaniowej i zabawowej w szeroko rozumianym znaczeniu do startów „Turniejach BRD” na wzór Europejskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym.
W czerwcu swój udział w „Rowerowej Lidze BRD Czwartoklasistów” zgłosiło 12 szkół z trzech powiatów.
Grupy czwartoklasistów rozpoczęły we wrześniu szkolenia teoretyczne i praktyczne celem przygotowania się do startów w „Rowerowej Lidze BRD Czwartoklasistów”.
Turnieje odbędą się w następujących terminach:
29 września 2018 roku
27 października 2018 roku
24 listopada 2018 roku.
W pierwszym turnieju „Rowerowej Lidze BRD Czwartoklasistów”, udział wzięło 10 drużyn czyli
50 uczniów z klas czwartych reprezentujących swoje powiaty.
Uczniowie brali udział w jedenastu konkurencjach dzielących się na konkurencje sprawnościowe i teoretyczne.
Dodatkowo do głównego regulaminu „Rowerowej Ligi BRD Czwartoklasistów” został napisany aneks określający zasady sędziowania każdej konkurencji w poszczególnych turniejach ligi.
Konkurencje są wykonywane na czas i odpowiednio punktowane - tor przeszkód i miasteczko zawodnicy pokonują bez limitu czasowego.
W trakcie pierwszego turnieju drużyny rywalizowały w konkurencjach, związanych z ruchem drogowym, bezpieczeństwem ogólnym, ekologią i pierwszą pomocą były to:
• Wykreślanki.
• Krzyżówka drogowa.
• Labirynt graficzny.
• Puzzle.
• Odgadywanie części rowerowych.
• Test z bezpieczeństwa dzieci na drodze i w domu.
• Test "EKOLOGICZNY"
• Rowerowy tor przeszkód.
• Miasteczko ruchu drogowego, które zawodnicy pokonywali, jako piesi uczestnicy ruchu.
• Wykonanie projektu opaski odblaskowej związanej z (100 rocznicą odzyskania niepodległości przez Polskę oraz Rowerową Ligą BRD Czwartoklasistów)
• Konkurencja praktyczna z pierwszej pomocy.
W trakcie drugiego turnieju drużyny rywalizowały w konkurencjach o zwiększonym stopniu trudności oraz wydłużonym czasie:
• Wykreślanki.
• Labirynt graficzny.
• Test z bezpieczeństwa dzieci na drodze w domu i ekologii.
• Rowerowy tor przeszkód.
• Miasteczko ruchu drogowego, które zawodnicy pokonywali, jako piesi uczestnicy ruchu.
• Konkurencja praktyczna z pierwszej pomocy.
Po uroczystym powitaniu wszystkich drużyn i rozpoczęciu turnieju Harcerski Klub Ratowniczy "Finezja" z Kędzierzyna-Koźla przeprowadza szkolenie podstawowe z pierwszej pomocy wszystkim startującym zawodnikom. Wiedza jaką uzyskali jest następnie sprawdzana w konkurencji praktycznej z pierwszej pomocy, która wykonują druzynowo.
Uczniowie startują na nowo zakupionym torze przeszkód, a na starcie jest ustawiona sygnalizacja świetlna regulująca starty poszczególnych zawodników.
Startujący zawodnik, musi rozpocząć swój przejazd po torze przeszkód, gdy na sygnalizatorze zaświeciło się światło zielone
W każdym turnieju prowadzona jest klasyfikacja drużynowa i indywidualna, która podsumowana jest po każdym turnieju „Rowerowej Lidze BRD Czwartoklasistów”
Rozpoczęta „Rowerowa Liga BRD Czwartoklasistów” w odczuciach uczniów powinna być cyklicznie powtarzana oraz powiększana o następną klasę wyżej, aż do startów w uczniów z klas szóstych a nawet ósmych.
KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA ROWEROWEJ LIGI BRD CZWARTOKLASISTÓW.

1 miejsce Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 1w Kędzierzynie – Koźlu Drużyna 1 (kl. 4b)
2 miejsce Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 1w Kędzierzynie – Koźlu Drużyna 2 (kl. 4a)
3 miejsce Publiczna Szkoła Podstawowa im. Artura Gadzińskiego w Zdzieszowicach Drużyna 2
4 miejsce Zespół Szkolno – Przedszkolny im. Józefa Wilkowskiego w Zalesiu Śląskim
5 miejsce Szkoła Podstawowa im. Obrońców Góry Chełmskiej w Leśnicy
6 miejsce Publiczna Szkoła Podstawowa im. Księdza Jana Twardowskiego w Januszkowicach
6 miejsce Publiczna Szkoła Podstawowa im. Artura Gadzińskiego w Zdzieszowicach Drużyna 1


Jesienne inspiracje

Utworzono: 12.11.2018 17:21

6 listopada br. zawitała do naszej świetlicy Głogowa Pani Jesień i Dostojny Pan Jesień, którzy wraz z innymi jesiennymi "ludkami" wzięli udział w pląsach, konkursach i zgadywankach. Towarzyszył im Bury Misio i inne stworki, oblepione kolorowymi listeczkami. Przy dźwiękach muzyki było wesoło i radośnie wkoło. Do tego wszystkiego mogliśmy się dzielić słodkościami, ciasteczkami i chrupkami. Kolejny rok twórczo, aktywnie i pełni pozytywnych wrażeń spędziliśmy wspólnie ten czas, podsumowując nie tylko w wierszu i piosence „Złotą Polską Jesień". Zapraszamy do fotogalerii.
Wychowawcy Świetlicy

Spotkania z rodzicami 13.11.2018.

Utworzono: 09.11.2018 12:36

KLASA
GODZINA SALA WYCHOWAWCA
I 17.30 1 Marta Wolf
II 17.30 7 Urszula Leonowicz
III 17.30 8 Anna Rosenhof
IVa 18.00 3 Ewa Nieckarz
IVb 18.00 10 Karolina Wowra
V 18.00 4 Jolanta Krawiec
VI 17.00 6 Rafał Czub
VII 17.00 5 Dorota Jastrzembska
VIII 17.00 2 Justyna Walczak
III PG-Spotkanie odbędzie się w późniejszym terminie

Pozostali nauczyciele będą do dyspozycji Rodziców w godzinach 17.00-18.30
Dyrektor Tomasz Radłowski będzie pełnił dyżur w środę, 14.11.2018
w godzinach 16.30-17.30.

Dyrektor wraz z Wychowawcami ZSP nr 1