Aktualności

Konkurs wiedzy o Kędzierzynie-Koźlu i samorządzie terytorialnym pt.

Utworzono: 16.04.2018 22:00

Sukces uczennic naszej szkoły w finale siódmej edycji konkursu wiedzy o Kędzierzynie-Koźlu i samorządzie terytorialnym pt. "Kędzierzyn-Koźle - moje miasto", który odbył się on 11 kwietnia 2018r. w auli I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza .

Czytaj więcej

Do pierwszego etapu, którym był pisemny test, przystąpiło 32 uczniów szkół podstawowych i oddziałów gimnazjalnych z naszego powiatu. Tylko najlepsza szóstka mogła awansować do ścisłego finału. Z naszej szkoły zakwalifikowały się aż 3 uczennice: Julia Rosenhof, Kalina Friedman i Roksana Pasich. Miał on formułę popularnego teleturnieju „Jeden z Dziesięciu”. Uczestnicy wykazali się ogromną wiedzą na tematy związane z powiatem kędzierzyńsko-kozielskim, z funkcjonowaniem samorządu na szczeblu gminnym, powiatowym, jak i wojewódzkim.
Zwyciężyła w pięknym stylu uczennica naszej szkoły Julia Rosenhof . II miejsce zajęła Roksanie Pasich, a Kalina Friedman po zaciętej walce była czwarta.
Zwycięzcy otrzymali dyplomy i upominki przygotowane przez organizatorów. Nagrody uczestnikom wręczali prezydent Sabina Nowosielska, kierownik wydziału oświaty i wychowania urzędu miasta Bożena Jankowska oraz Małgorzata Targosz i Paweł Masełko z I LO. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
Do konkursu uczniowie byli przygotowywani przez p. Urszulę Leonowicz.

Punk Konsultacyjny dla Rodziców, Opiekunów, Nauczycieli, Terapeutów dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu publicznych placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Kędzierzyn-Koźle.

Utworzono: 16.04.2018 21:56

Punk Konsultacyjny dla Rodziców, Opiekunów, Nauczycieli, Terapeutów dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu publicznych placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Kędzierzyn-Koźle.
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11
ul. Partyzantów 30, 47-224 Kędzierzyn-Koźle


Czytaj więcej

Zadaniem Punktu Konsultacyjnego jest :
 Udzielanie pomocy Rodzicom dzieci i młodzieży przed, w trakcie i po diagnozie spektrum autyzmu dziecka, czyli: autyzmu wczesnodziecięcego, autyzmu dziecięcego, autyzmu atypowego, zespołu Aspergera, które uczęszczają do publicznych placówek edukacyjnych na terenie gminy Kędzierzyn-Koźle;
 Wspieranie Rodziców dzieci i młodzieży z ASD uczestniczących do publicznych placówek edukacyjnych w organizowaniu adekwatnej do możliwości i potrzeb psychofizycznych pomocy terapeutycznej;
 Wspieranie Rodziców młodzieży z ASD z publicznych szkół wchodzących w okres dojrzewania;
 Zaopatrywanie w rzetelną wiedzę na temat specyfiki ASD, która jest podstawą do organizowania prawidłowego procesu edukacyjno-terapeutycznego;
 Pomoc Rodzicom, Terapeutom uczniów z ASD uczestniczących do publicznych placówek edukacyjnych w radzeniu sobie z problemami współtowarzyszącymi ASD takim jak: zachowania agresywne, nieprawidłowe funkcjonowanie emocjonalno-społeczne, dysfunkcję integracji procesów sensoryczno-motorycznych, fiksacje, zachowania stereotypowe i rytualistyczne i innych;
 Prowadzenie grupy wsparcia dla Rodziców, Nauczycieli i Terapeutów uczniów z zespołem Aspergera objętych edukacją w gminnych, publicznych placówkach edukacyjnych;
 Prowadzenie działalności edukacyjnej dla nauczycieli/terapeutów uczniów z ASD publicznych placówek edukacyjnych;
 Tworzenie sieci nauczycieli-terapeutów prowadzących w publicznych placówkach edukacyjnych rewalidacji z zakresu treningu umiejętności społecznych i komunikacyjnych – wsparcie w organizacji zajęć, dzielenie się doświadczeniem;
 Prowadzenie działalności edukacyjnej, krzewiącej wiedzę na temat spektrum autyzmu (ASD) w środowisku lokalnym.
Adresaci:
 Punkt Konsultacyjny udziela pomocy i wsparcia: Rodzicom/Opiekunom, dzieci i młodzieży z autyzmem, autyzmem atypowym, zespołem Aspergera uczęszczających do publicznych placówek edukacyjnych prowadzonych przez Gminę Kędzierzyn-Koźle.
 Nauczycielom/Terapeutom/Rewalidatorom/Specjalistom prowadzącym terapię i udzielającym pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży z ASD uczęszczającym do publicznych przedszkoli, szkół w Kędzierzynie-Koźlu.

Miejsce:
 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11
Ul. Partyzantów 30
47-224 Kędzierzyn-Koźle.
Sala: 34 (II piętro)
Czas pracy:
 Środa – godzina 17.00-19.00 lub czwartek 17.00-19.00 lub
 Konsultacja telefoniczna dla Rodziców/Nauczycieli – po wcześniejszym umówieniu.
 Rejestracja telefoniczna:

Prowadzący:
mgr Łukasz Gajewski – pedagog specjalny/ terapeuta integracji sensoryczno-motorycznej, specjalista z zakresu wspierania rozwoju i edukacji dzieci i młodzieży z ASD. Terapeuta TUSiK w Publicznej Szkole Podstawowej nr 11 z oddziałami integracyjnymi, terapeuta w Publicznym Przedszkolu nr 11 z oddziałami integracyjnymi. Nauczyciel-terapeuta w Zespole Niepublicznych Szkół dla osób z Autyzmem oraz Niepublicznym Przedszkolu dla dzieci z Autyzmem. Pracownik Centrum Diagnostycznego Autyzmu. Inicjator i prowadzący grupę wsparcia dla Rodziców uczniów ze spektrum autyzmu. Szkoleniowiec. Wykładowca akademicki w Wyższej Szkole Bankowej w Opolu oraz Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Opolu na kierunkach z zakresu edukacji i rehabilitacji dzieci i młodzieży z ASD oraz dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną.


„ Czekamy na Państwa – wspólnie możemy więcej…”

WAŻNE!
Punkt Konsultacyjny jest miejscem pomocy, wsparcia dla Rodziców, Nauczycieli i Terapeutów dzieci i młodzieży z ASD uczęszczających do publicznych placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Kędzierzyn-

Zawody BRD

Utworzono: 09.04.2018 21:13

Zawody -piłka nożna

Utworzono: 09.04.2018 21:13

Konsultacje dla rodziców 10.04.2017

Utworzono: 09.04.2018 21:12

W dniu 10 kwietnia 2018r. odbędą się konsultacje dla rodziców według harmonogramu zamieszczonego na e-dzienniku,

Gościmy w świetlicy....

Utworzono: 03.04.2018 20:59

21 marca tego roku nie tylko witaliśmy w naszej świetlicy szkolnej Pierwszy Dzień Wiosny, ale także rodziców i dzieci przyszłej klasy pierwszej. Na wstępie Miłych Gości powitały dzieci wraz z opiekunem zespołu ludowego" Cisowianka " działającego w świetlicy, wiązanką przyśpiewek ludowych: " Te opolskie dziołchy", "Karolinka", "Pasła kozy wedle brzozy" i " Szła dzieweczka do laseczka". Także po tym krótkim występie w miłej atmosferze rodzice usłyszeli od wychowawców świetlicy, jak funkcjonuje placówka opiekuńcza - wychowawcza przy naszej szkole. Zapraszamy do fotogalerii.