Historia Szkoły

Budynek Publicznej Szkoły Podstawowej nr 18 im. Wojciecha Korfantego w Kędzierzynie-Koźlu był budowany i rozbudowywany w kilku etapach. Najstarszą część stanowi wybudowany w 1829 roku budynek parterowy z dachem dwuspadowym krytym dachówką. W roku 1902 została zbudowana druga część, która wraz z dobudówką w 1937 roku stanowi główną część szkoły. Był to budynek piętrowy z oknami po stronie zachodniej i północnej, ogrzewany piecami kaflowymi i oświetlony lampami elektrycznymi.
W roku 1964 szkoła poddana była remontowi kapitalnemu, podczas którego obydwa budynki zostały połączone drzwiami prowadzącymi z pracowni technicznej do szatni. Następny remont szkoły miał miejsce w 1977 roku. W wyniku tego wybudowano kotłownię CO, budynek szkoły otrzymał instalację centralnego ogrzewania, odremontowano sale lekcyjne.
Ostatnie lata to intensywna modernizacja szkoły. W 1997 roku położono na całym budynku nowy dach. W 2000 roku wyremontowano łazienki, wymieniono instalacje elektryczną, założono nowe oświetlenie zewnętrzne i wewnętrzne, założono alarm, pomalowano wnętrze budynku oraz przebudowano kotłownię węglową na olejową i wymieniono instalacje centralnego ogrzewania. W roku 2001 wymieniono podłogi we wszystkich salach lekcyjnych i wymieniono część okien.
,,Przed rokiem 1800 w Cisowej szkoły nie było" - tak się zaczyna kronika szkolna. Chociaż szkoły nie było to już w ostatnich latach XVIII wieku odbywało się nauczanie w wiejskim pastuszyńcu lub w prywatnych mieszkaniach.
Do pastuszyńca przybywały dzieci z okolicznych miejscowości: Lenartowic, Miejsca Kłodnickiego, Kobielec, Podborza i Kuźniczek. Oczywiście musiały chodzić do szkoły piechotą.
Pierwszą szkołę wybudowano w 1829 roku. Drugą część szkoły wybudowano w 1902 roku a w 1937 roku rozbudowano. Pierwszymi nauczycielami byli przypadkowi ludzie. Po 1830 roku nauczycielami byli absolwenci szkół nauczycielskich.
Do końca XIX wieku nauka odbywała się ,,trochę po polsku trochę po niemiecku". Później tylko po niemiecku.
Od 17 kwietnia 1945 roku - inauguracją roku szkolnego - rozpoczyna się historia polskiej szkoły. Początkowo jako wiejskiej szkoły w Cisowej, a od 1976 roku, w wyniku reformy administracyjnej, jako Szkoły Podstawowej nr 18 w Kędzierzynie-Kozlu. Jest to okres wielu zmian programowych, organizacyjnych i kadrowych.
Obecnie szkoła posiada mimo starego budynku nowoczesne wyposażenie i w pełni odpowiada wymogom stawianym jej przez uczniów, rodziców i nauczycieli oraz władze oświatowe.


A oto drewienka - na opał. Uczniowie uczęszczający do szkoły musieli sobie sami przynosić drewno do ogrzewania klas, aby było im ciepło.
Drewno na opał, dostarczane dla nauczyciela przez mieszkańców wsi, jako jego wynagrodzenie, wystarczało jedynie na ogrzanie skromnego mieszkania nauczycielskiego.

Pastuszyniec – pierwszy budynek, w którym odbywała się nauka.
Przed rokiem 1800 w Cisowej nie było szkoły. Oto pierwszy budynek, w którym odbywały się lekcje. Pierwszym nauczycielem był Bernard Warzecha, który nauczał w byłym pastuszyńcu, stojącym w samym środku wsi.
Pastuszyniec był to dom przeznaczony dla wiejskiego pastucha, najprawdopodobniej owczarza. Nauka odbywała się przez cały dzień - przed południem i po południu.
Tak wyglądała pierwsza prawdziwa szkoła w Cisowej.
Fundusze na ten cel zostały przyznane w 1829 roku przez urząd królewski. Jednakże tylko w jednej trzeciej. Większość kosztów budowy, materiałów i robocizny pokryć musieli mieszkańcy wsi.
Jest to obecnie część szkoły, w której mieszczą, się pokój nauczycielski, biblioteka, świetlica i pracownia.
Okres I Wojny Światowej.
Przez pewien czas od 8 maja do 5 czerwca 1921 w Cisowej przebywali powstańcy. Wówczas to w budynku szkolnym mieściła się komenda miejscowej placówki powstańczej.

Oto zgliszcza pierwszego budynku, w którym odbywała się nauka - pierwszej szkoły. Z powodu pożaru pastuszyńca nauczyciel musiał wydzielić na cele nauczania izbę we własnym domu.


Źródła: Barbara Drobnik "Historia Publicznej Szkoły Podstawowej nr 18 im. Wojciecha Korfantego w Kędzierzynie-Koźlu", Kędzierzyn-Koźle 2001 oraz Kronika Szkolna