Sztandar

Skład pocztu sztandarowego stanowią ucniowie obecnej klasy szóstej, którzy w klasie piątej uzyskali najwyższe średnie ocen oraz ocenę z zachowania minimum dobrą.
W roku 2015/16 są to: