Egzamin gimnazjalny

Termin egzaminu gimnazjalnego przeprowadzanego na podstawie § 32 ust. 2 rozporządzenia:

W terminie głównym:

1. część humanistyczna – 10 kwietnia 2019r.(środa)
z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie –godz. 9:00
z zakresu języka polskiego –godz. 11:00
2. część matematyczno-przyrodnicza –11 kwietnia 2019r.(czwartek)
z zakresu przedmiotów przyrodniczych –godz. 9:00
z zakresu matematyki –godz. 11:00
3. język obcy nowożytny –12 kwietnia 2019r.(piątek)
na poziomie podstawowym –godz. 9:00
na poziomie rozszerzonym –godz. 11:00


Termin dodatkowy

część humanistyczna –3 czerwca 2019r.(poniedziałek)
z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie –godz. 9:00
z zakresu języka polskiego –godz. 11:00
2.część matematyczno-przyrodnicza –4 czerwca 2019r.(wtorek)
z zakresu przedmiotów przyrodniczych –godz. 9:00
z zakresu matematyki –godz. 11:00
3.język obcy nowożytny –5 czerwca 2019r.(środa)
na poziomie podstawowym –godz. 9:00
na poziomie rozszerzonym –godz. 11:00

Termin ogłaszania wyników egzaminu gimnazjalnego:
15 czerwca 2018r.

Więcej informacji na stronie