Sprawdzian ósmoklasisty

Terminy główne

21 kwietnia 2020 r. - język polski (wtorek) - godz. 9:00- 120 minut
22 kwietnia 2020.r- matematyka (środa) - godz. 9:00 - 100 minut
23 kwietnia 2020 r.- język nowożytny ( czwartek) - godz.9.00- 90 minut

Terminy dodatkowe
1 czerwca 2020 r.
2 czerwca 2020 r,
3 czerwca 2020 r.

Więcej informacji na stronie