Sprawdzian ósmoklasisty

Terminy główne

15 kwietnia 2019 r. - język polski (poniedziałek) - godz. 9:00- 120 minut
16 kwietnia 2019.r- matematyka (wtorek) - godz. 9:00 - 100 minut
17 kwietnia 2019 r.- język nowożytny ( środa ) - godz.9.00- 90 minut

Terminy dodatkowe
3 czerwca 2019 r.
4 czerwca 2019 r,
5 czerwca 2019 r.

Więcej informacji na stronie