Szkolni Specjaliści

Szkolni specjaliści


Pedagog (kliknij aby wyświetlić)


"Dziecko chce być dobre,
Jeżeli nie umie – naucz,
Jeżeli nie wie – wytłumacz,
Jeżeli nie może – pomóż."
Janusz KorczakPEDAGOG SZKOLNY - mgr Agnieszka Matyja


Godziny pracy:
Poniedziałek 9.30-13.30
Wtorek9.00-11.3o
Środa12.30-13.30
Czwartek.....
Piątek8.30-12.40


Istnieje możliwość umówienia się dodatkowego poza wyznaczonym harmonogramem pracy - wówczas proszę o telefon - sekretariat szkoły 774828801.

Drogi Uczniu, możesz zwrócić się do pedagoga, gdy:
- czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny,
- masz problemy rodzinne, szkolne - i wydaje się, że są one nie do rozwiązania,
- nie wiesz, w jaki sposób rozwiązać swój problem,
- ktoś Ci dokucza, krzywdzi Cię,
- chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem.
- nie wiesz, gdzie szukać pomocy.

Drogi Rodzicu! Możesz zwrócić się do pedagoga, gdy:
- zauważysz u dziecka problemy w uczeniu się,
- zachowanie Twojego syna/córki zmieniło się, niepokoi Cię,
- potrzebujesz wsparcia,
- masz problem, nie wiesz gdzie szukać pomocy,
- znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej.

W szkole udzielana jest pomoc psychologiczno - pedagogiczna w formie zajęć:
1. KOREKCYJNO - KOMPENSACYJNYCH
2. LOGOPEDYCZNYCH
3. DYDAKTYCZNO - WYRÓWNAWCZYCH
4. PORAD, KONSULTACJI I WARSZTATÓW dla Rodziców

Drogi Rodzicu, pamiętaj - to przede wszystkim od Ciebie zależy, jakim dorosłym człowiekiem stanie się Twoje ukochane dziecko i jakim systemem wartości będzie się w przyszłości kierowało. My jako szkoła możemy jedynie wspomóc Cię w procesie wychowania.
Dziecko jest Twoim skarbem - pomóż mu odkrywać to i rozwijać się

Jako Rodzic - masz prawa i obowiązki wobec swojego dziecka:
- sprawujesz władzę rodzicielską nad swoim dzieckiem, co oznacza poszanowanie jego godności i praw oraz sprawowanie należytej pieczy nad nim,
- masz obowiązek troszczyć się o fizyczny i duchowy rozwój Twojego dziecka i przygotować je do pełnienia w społeczeństwie różnych ról społecznych, do odkrywana i rozwijania uzdolnień, do pracy dla dobra społeczeństwa,
- masz prawo do wychowania i edukacji dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami moralnymi i religijnymi, ale z uwzględnieniem stopnia dojrzałości dziecka, wolności jego sumienia i wyznania, przekonań oraz z poszanowaniem jego godności i praw,
- masz obowiązek szanować i wspierać swoje dziecko,
- masz prawo wymagać od dziecka posłuszeństwa.

Ciekawe strony, z których warto skorzystać:
- Praktyczne porady, ciekawe pomysły - jak spędzić wartościowo i wesoło czas ze swoim dzieckiem: www.superkid.pl, www.dzieciaki.net.pl, www.kuradomowa.com
- Polskie Towarzystwo Dysleksji: www.ptd.edu.pl
- Przemoc w rodzinie: www.niebieskalinia.pl, dotykktoryboli.pl/gdzie-szukac-pomocy/powiatowe-centrum-kozlePielęgniarka (kliknij aby wyświetlić)GABINET PROFILAKTYKI I POMOCY PRZEDLEKARSKIEJ


Sylwia Artuna
specjalista pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania

Godziny przyjęć:
Wtorek 7.50 – 11.50
Czwartek 12.00 – 14.00
tel. 668 620 344

Zadania pielęgniarki szkolnej:
- wykonuje i interpretuje testy przesiewowe uczniów
- kieruje postępowaniem poprzesiewowym oraz sprawuje opiekę z dodatnimi wynikami twstów
- czynne poradnictwo dla uczniów z problemami zdrowotnymi
- sprawuje opiekę nad uczniami z chorobami przewlekłymi
- udziela pomocy przedlekarskiej w przypadku nagłych zachorowań i urazów
- edukacja w zakresie zdrowia jamy ustne
- prowadzenie u uczniów klas I-VI grupowej profilaktyki fluorkowej
- doradztwo dla dyrektora szkoły w sprawie warunków bezpieczeństwa uczniów, organizacji posiłków oraz warunków sanitarnych w szkole
- udział w planowaniu, realizacji i ocenie edukacji w szkole

FLUORYZACJA !!!
Rok szkolny 2014/2015
1.30.09.2014r.
2.04.11.2014r.
3.16.12.2014r.
4.03.02.2015r.
5.17.03.2015r.
6.28.04.2015r. Szczoteczki i kubki obowiązkowe !!!

PLAN PRACY w roku szkolnym 2014/2015

/ promocja zdrowia /
WRZESIEŃ/ PAŹDZIERNIK
„ Radosny uśmiech - radosna przyszłość” / kl. I
PAŹDZIERNIK – MAJ
Profilaktyka fluorkowa - próchnica zębów / kl. I - VI
GRUDZIEŃ
Światowy Dzień Walki z AIDS / kl. I - III
WRZESIEŃ/CZERWIEC
„Profilaktyka wad postawy” / dostosowanie mebli klasowych do wzrostu, badania uczniów-kl.III i V, I PG
STYCZEŃ/MAJ
„Znajdź właściwe rozwiązanie”/kl. I-III PG
STYCZEŃ - CZERWIEC
„Trzymaj formę” - program zdrowotny / kl. V
LUTY
„Bezpieczne ferie”/ kl.I
MARZEC
„Wolność oddechu-zapobiegaj astmie” / kl.II
MARZEC/MAJ
„Profilaktyka HPV” / kl. V
KWIECIEŃ
I pomoc / kl. IV
MAJ
„Bez ryzyka”- profilaktyka HIV i AIDS /kl. I PG
CZERWIEC
„Bezpieczne wakacje”/ kl.ISocjoterapeuci (kliknij aby wyświetlić)


Socjoterapeuci:

Agnieszka Matyja
Jolanta Krawiec
Urszula Leonowicz

Zajęcia prowadzone są w ramach działalności świetlicy "Niezapominajka" oraz pracy wychowawczej.


Logopeda (kliknij aby wyświetlić)


„Chodzi mi o to, aby język giętki
Powiedział wszystko, co pomyśli głowa”
J. SłowackiDzieci z wadą wymowy mają utrudniony kontakt z rówieśnikami. Z wiekiem stają się wyobcowane, zamknięte w sobie, nie zabierają głosu, nawet gdy mają rację. Unikają załatwiania wielu spraw, bojąc się werbalnego kontaktu z innymi. Nieprawidłowa wymowa to także ograniczenia w wyborze wymarzonego zawodu. Dlatego warto zadbać o sprawność artykulacyjną już od najmłodszych lat.

Zajęcia logopedyczne prowadzone w naszej placówce mają na celu:
•usprawnianie pracy narządów mowy
•wzbudzanie ciekawości aktywnością słowną
•stymulowanie językowych umiejętności
•nabywanie umiejętności koncentracji uwagi
•zwiększanie możliwości poprawnego i twórczego opanowania języka
•naukę prawidłowego oddychania i ekonomicznego zużywania powietrza
•rozwijanie percepcji słuchowej
•doskonalenie koordynacji słuchowo- ruchowej
•wzbogacanie słownictwa
•kształtowanie poczucia rytmu
•doskonalenie pamięci i rozwijania wyobraźni
•doskonalenie umiejętności budowania dłuższych wypowiedzi
•kształtowanie poprawnych form gramatycznych

W czasie spotkań z dziećmi będziemy wykonywać ćwiczenia usprawniające aparat mowy, ćwiczenia oddechowe bez przyborów i z przyborami. Za pomocą słomek malować farbą, przemieszczać papier i watę, robić bańki mydlane, dmuchać do kubeczków z wodą. Mowę będziemy rozwijać poprzez wypowiedzi swobodne, wypowiedzi kierowane, zabawy, gry planszowe, grę memory, rozwiązywanie i układanie zagadek, powtarzanie krótkich tekstów i aktywne słuchanie bajek logopedycznych. Dzieci będą układały bajkę co nie tylko rozwinie mowę twórczą, ale również koncentrację uwagi oraz pracę w grupie. Podczas zajęć wykorzystywane będą nagrania na płytach CD, instrumenty, dzięki czemu dzieci udoskonalą pamięć słuchową i poczucie rytmu.