Rada samorządu uczniowskiego

Władze Samorządu Uczniowskiego Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 18:
PRZEWODNICZĄCY: Paweł Britner
Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO: Łukasz Adamczyk

Władze Samorządu Uczniowskiego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1:
PRZEWODNICZĄCY: Julia Jędrzejec
Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO: Łukasz Adamczyk

Opiekun Samorządu Uczniowskiego:
Tomasz Dubiel
Zastępca Opiekuna Samorządu
Anna Wąsik

Rzecznik Praw Ucznia:
Rafał Czub