BRD

25 lecie BRD

Utworzono:20.02.2020 23:07

link do kk24
link do kk24

„Rowerowa Liga BRD czwartoklasistów”.

Utworzono:12.11.2018 17:25

Od września 2018 roku w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 1 w Kędzierzynie – Koźlu realizowany jest Grantu BRD pod hasłem: „Rowerowa Liga BRD czwartoklasistów”.
„Rowerowa Liga BRD Czwartoklasistów”, skierowana jest do uczniów klas czwartych nauczycieli zainteresowanych poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego na opolskich drogach.


Czytaj więcej
Grantu BRD biorą udział czwartoklasiści z powiatu kędzierzyńsko – kozielskiego, strzeleckiego oraz krapkowickiego.
Uczniowie podczas zmagań ligowych zmierzą się z:
• zagadnieniami prawa o ruchu drogowym,
• problematyką ogólną bezpieczeństwa dzieci,
• pierwszą pomocą przed medyczną,
• umiejętnością poruszania się po rowerowym torze przeszkód,
• umiejętnością poruszania się po miasteczku ruchu drogowego,
• elementami ekologii,
Realizacja Projektu „Rowerowa Liga BRD czwartoklasistów” pozwoli na przygotowanie dzieci do uzyskania karty rowerowej poszerzone o praktyczne zdobywanie umiejętności poruszania się po drogach oraz racjonalne zagospodarowanie czasu uczniów w samodzielnym zdobywaniu i pogłębianiu wiedzy z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego przy wykorzystaniu różnych źródeł informacji, w tym technologii komputerowej. Poszerzenie wiedzy i umiejętności uczniów klas czwartych szkół podstawowych z praktycznych umiejętności poruszania się po drogach pieszo i na rowerze oraz udzielania pierwszej pomocy.
Głównym celem Projektu „Rowerowa Liga BRD czwartoklasistów” jest:
• poprawa bezpieczeństwa dzieci w ruchu drogowym.
• popularyzowanie wśród czwartoklasistów świadomości bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym w charakterze pieszego, pasażera i kierującego pojazdem.
• przygotowanie uczniów do świadomego i bezpiecznego poruszania się po drodze po uzyskaniu karty rowerowej.
W celu osiągnięcia założonych celów, będzie monitorowany poziom przygotowania uczniów do poszczególnych turniejów ligowych.
„Rowerowa Liga BRD Czwartoklasistów” przygotowuje w formie zadaniowej i zabawowej w szeroko rozumianym znaczeniu do startów „Turniejach BRD” na wzór Europejskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym.
W czerwcu swój udział w „Rowerowej Lidze BRD Czwartoklasistów” zgłosiło 12 szkół z trzech powiatów.
Grupy czwartoklasistów rozpoczęły we wrześniu szkolenia teoretyczne i praktyczne celem przygotowania się do startów w „Rowerowej Lidze BRD Czwartoklasistów”.
Turnieje odbędą się w następujących terminach:
29 września 2018 roku
27 października 2018 roku
24 listopada 2018 roku.
W pierwszym turnieju „Rowerowej Lidze BRD Czwartoklasistów”, udział wzięło 10 drużyn czyli
50 uczniów z klas czwartych reprezentujących swoje powiaty.
Uczniowie brali udział w jedenastu konkurencjach dzielących się na konkurencje sprawnościowe i teoretyczne.
Dodatkowo do głównego regulaminu „Rowerowej Ligi BRD Czwartoklasistów” został napisany aneks określający zasady sędziowania każdej konkurencji w poszczególnych turniejach ligi.
Konkurencje są wykonywane na czas i odpowiednio punktowane - tor przeszkód i miasteczko zawodnicy pokonują bez limitu czasowego.
W trakcie pierwszego turnieju drużyny rywalizowały w konkurencjach, związanych z ruchem drogowym, bezpieczeństwem ogólnym, ekologią i pierwszą pomocą były to:
• Wykreślanki.
• Krzyżówka drogowa.
• Labirynt graficzny.
• Puzzle.
• Odgadywanie części rowerowych.
• Test z bezpieczeństwa dzieci na drodze i w domu.
• Test "EKOLOGICZNY"
• Rowerowy tor przeszkód.
• Miasteczko ruchu drogowego, które zawodnicy pokonywali, jako piesi uczestnicy ruchu.
• Wykonanie projektu opaski odblaskowej związanej z (100 rocznicą odzyskania niepodległości przez Polskę oraz Rowerową Ligą BRD Czwartoklasistów)
• Konkurencja praktyczna z pierwszej pomocy.
W trakcie drugiego turnieju drużyny rywalizowały w konkurencjach o zwiększonym stopniu trudności oraz wydłużonym czasie:
• Wykreślanki.
• Labirynt graficzny.
• Test z bezpieczeństwa dzieci na drodze w domu i ekologii.
• Rowerowy tor przeszkód.
• Miasteczko ruchu drogowego, które zawodnicy pokonywali, jako piesi uczestnicy ruchu.
• Konkurencja praktyczna z pierwszej pomocy.
Po uroczystym powitaniu wszystkich drużyn i rozpoczęciu turnieju Harcerski Klub Ratowniczy "Finezja" z Kędzierzyna-Koźla przeprowadza szkolenie podstawowe z pierwszej pomocy wszystkim startującym zawodnikom. Wiedza jaką uzyskali jest następnie sprawdzana w konkurencji praktycznej z pierwszej pomocy, która wykonują druzynowo.
Uczniowie startują na nowo zakupionym torze przeszkód, a na starcie jest ustawiona sygnalizacja świetlna regulująca starty poszczególnych zawodników.
Startujący zawodnik, musi rozpocząć swój przejazd po torze przeszkód, gdy na sygnalizatorze zaświeciło się światło zielone
W każdym turnieju prowadzona jest klasyfikacja drużynowa i indywidualna, która podsumowana jest po każdym turnieju „Rowerowej Lidze BRD Czwartoklasistów”
Rozpoczęta „Rowerowa Liga BRD Czwartoklasistów” w odczuciach uczniów powinna być cyklicznie powtarzana oraz powiększana o następną klasę wyżej, aż do startów w uczniów z klas szóstych a nawet ósmych.
KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA ROWEROWEJ LIGI BRD CZWARTOKLASISTÓW.

1 miejsce Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 1w Kędzierzynie – Koźlu Drużyna 1 (kl. 4b)
2 miejsce Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 1w Kędzierzynie – Koźlu Drużyna 2 (kl. 4a)
3 miejsce Publiczna Szkoła Podstawowa im. Artura Gadzińskiego w Zdzieszowicach Drużyna 2
4 miejsce Zespół Szkolno – Przedszkolny im. Józefa Wilkowskiego w Zalesiu Śląskim
5 miejsce Szkoła Podstawowa im. Obrońców Góry Chełmskiej w Leśnicy
6 miejsce Publiczna Szkoła Podstawowa im. Księdza Jana Twardowskiego w Januszkowicach
6 miejsce Publiczna Szkoła Podstawowa im. Artura Gadzińskiego w Zdzieszowicach Drużyna 1


Sukces BRD

Utworzono:28.05.2018 22:58

Zawody BRD

Utworzono:09.04.2018 21:13

BRD - mistrzostwa Polski

Utworzono:23.01.2018 19:46