Projekty

"Jak dbam, tak mam." Klasa 6 gospodarzem sali nr 4

Utworzono:21.10.2019 17:55

W naszej szkole realizowanych jest wiele projektów i innowacji. Jednym z nich jest wewnętrzny projekt "Jak dbam tak mam. Klasa gospodarzem szkoły." Uczniowie klasy 6 z wielkim entuzjazmem przystąpili do realizacji tegoż projektu. Postanowili, że sala nr 4 będzie ich wizytówką. Wspólnie zabrali się za generalne porządki.

"Bieg po zdrowie"

Utworzono:17.06.2019 18:35

W naszej szkole od grudnia do czerwca odbywały się zajęcia dla uczniów klas 4a i 4b w ramach programu profilaktycznego "Bieg po zdrowie". Ich celem było ukazanie szkodliwości palenia tytoniu. Dzięki prowadzonym zajęciom dzieci nie tylko były odbiorcami wiedzy, ale aktywnie włączyły się w realizowane treści poprzez wykonywane zadania w grupach. Zdobywały cenne umiejętności pracy w zespole, udzielania asertywnej odpowiedzi, poszukiwania informacji, dzielenia się wiedzą i prezentowania jej przez grupą. Efekty wspólnej pracy były przedstawiane społeczności szkolnej w formie ściennych gazetek. Podsumowaniem zajęć był quiz "Wszystko wiem o zdrowiu", który potwierdził wysoki poziom wiedzy uczestników, a nam prowadzącym dał nadzieję, że w przyszłości nie staną się palaczami.
Koordynatorki programu Ewa Nieckarz i Agnieszka Matyja

"Podniesienie jakości i zakresu usług edukacyjnych placówek szkolnych w Kędzierzynie-Koźlu"

Utworzono:17.06.2019 18:29

Od marca 2019r. ruszyły w naszej szkole zajęcia pozalekcyjne z projektu "Podniesienie jakości i zakresu usług edukacyjnych placówek szkolnych w Kędzierzynie-Koźlu".
W ramach projektu prowadzone są m.in. zajęcia z przyrody i biologii dla uczniów klas 4 - 8 opartych na metodzie eksperymentu i obserwacji. Chętni uczniowie poszerzają swoją wiedzę i zainteresowania naukami przyrodniczymi, a także nabywają cenne umiejętności jak współpraca w grupie, poszukiwanie informacji, wnioskowanie, argumentacja - przydatne nie tylko w nauce przedmiotów przyrodniczych, ale również w życiu. Mają również możliwość uczenia się poprzez działanie, co jest najbardziej efektywną formą nauki. Zajęcia będą kontynuowane również w następnym roku szkolnym.
Ewa Nieckarz

Wtorkowe spotkania przy kartach

Utworzono:27.03.2019 13:45

Informujemy, iż w każdy wtorek podczas długiej przerwy w sali nr 4 organizowane są "Wtorkowe spotkania przy kartach i łamigłówkach sudoku" .
Zapraszamy.
/J.Krawiec/

PROJEKT PLASTYCZNO CZYTELNICZY KLAS I-III „BOHATER ULUBIONEJ KSIĄŻKI”

Utworzono:21.03.2019 13:10

„Kto czyta – żyje podwójnie”(Umberto Eco)
W dniu dzisiejszym odbyło się podsumowanie projektu plastyczno-czytelniczego „Bohater Ulubionej Książki” zorganizowanego przez Panie Urszulę Leonowicz, Annę Rosenhof i Martę Wolf. Projekt miał na celu zachęcanie dzieci do obcowania z książką, rozbudzanie wrażliwości na piękno słowa, popularyzację wśród dzieci i młodzieży różnorodnych technik plastycznych jako środka wypowiedzi, a także przedstawienie ulubionego bohatera książkowego w formie pracy plastycznej. 28 młodszych kolegów
i koleżanek przystąpiło do projektu z ogromnym zaangażowaniem. Wykonali przepiękne prace, odznaczające się niezwykłą pomysłowością i zacięciem literackim.

Czytaj więcej
Pierwszy etap polegał na wybraniu ulubionej postaci książkowej i jej graficznym przedstawieniu. Prace plastyczne mogły być wykonane w dowolnej technice malarskiej, a oceniana była staranność wykonania, stopień trudności pracy, zgodność pracy z tematem, komunikatywność przekazu, kreatywność i oryginalność. W drugim etapie uczniowie musieli opisać swojego ulubieńca, pamiętając o trójdzielności wypowiedzi – wstęp, rozwinięcie, zakończenie. Ponadto dzieci musiały wykazać się umiejętnością pięknego czytania i opowiadania przygód swojego bohatera. W tej części oceniano przede wszystkim budowę i rozwijanie zdań, kaligrafię oraz samodzielność wykonania. Wybór okazał się ogromnym wyzwaniem, jednak ostatecznie wyłoniono zwycięzców. Każdy uczestnik otrzymał podarunek w postaci dyplomu i nagród rzeczowych, wśród których znalazły się bilety do kina, książki literatury dziecięcej, notesiki, długopisy do telefonów.
I miejsce – Aleksandra Świerc, Łukasz Bloch, Natalia Badura, Wiktoria Ulrich
II miejsce – Grzegorz Warzecha, Karolina Bielawska, Tomasz Podworski, Rafał Nocoń, Aleksander Raubal
III miejsce – Zofia Borkowska, Dorota Lata, Martyna Hoy, Bartosz Czernicki, Kamil Grześkowiak, Paulina Mateja, Zofia Tworek
Gratulujemy i zapraszamy do kolejnej edycji w przyszłym roku!