Ważne informacje

PÓŁKOLONIE 2020

Utworzono:01.06.2020 22:34

"LATO 2020"
INFORMACJA DLA RODZICÓW ZAINTERESOWANYCH PÓŁKOLONIAMI W ZSP1.
Szanowni Państwo, pragniemy poinformować, że istnieje możliwość zorganizowania półkolonii w naszej placówce. Z uwagi na stan epidemiczny wypoczynek ten musi być zorganizowany zgodnie z wytycznymi GIS,MZ I MEN dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży.
Wytyczne, które zmuszeni jesteśmy spełnić, przedstawiają się następująco:
1. Możliwa opieka dla grupy dzieci w wieku do 10 lat, nie może przekroczyć 12 osób maksymalnie .
2. Przestrzeń dla jednego dziecka w sali, to nie mniej niż 4m2.
3. Półkolonia tylko dla dzieci klas I-III, mieszkańców naszej gminy, obojga rodziców pracujących.
Szanowni Rodzice
Półkolonia ”Lato 2020” zaplanowana jest od 29.06 przez trzy do czterech tygodni w zależności, ile dzieci zostanie zgłoszonych przez rodziców.
Zapewniając na wypoczynku letnim zajęcia opiekuńcze, sportowe, plastyczne, gry i zabawy na terenie szkoły z ograniczeniem wyjazdów,
serdecznie zapraszamy do zgłaszania swojego dziecka .
Zgłoszenia przyjmujemy telefonicznie w sekretariacie szkoły we wtorek i środę (2 i 3.06.2020),
w godzinach 9:00-12:00.

Biblioteka szkolna już czynna!

Utworzono:27.05.2020 21:59

Od 25 maja można korzystać z biblioteki szkolnej – oddawać wypożyczone książki, lektury, wypożyczać inne.
Biblioteka jest czynna w środy od 9:30 do 12:00 i czwartki od 13:00 do 15:00
Uczniowie uczestniczący w zajęciach na terenie szkoły mogą korzystać z biblioteki.
Pozostali uczniowie muszą zgłaszać potrzebę korzystania z biblioteki do nauczyciela bibliotekarza wysyłając wiadomości w dzienniku z dziennym wyprzedzeniem.
Termin i sposób oddawania podręczników szkolnych zostanie określony i podany w późniejszym terminie.
Szczegółowe zasady korzystania z biblioteki szkolnej dostępne są na stronie
Link
Zapraszamy do skorzystania z tej możliwości.

HARMONOGRAM KONSULTACJI DLA KLASY 8 W OKRESIE 25.05-29.05.2020

Utworzono:26.05.2020 10:24

JĘZYK POLSKI – JUSTYNA WALCZAK wtorek 7:15-8:00
JĘZYK ANGIELSKI – BARBARA MAŃKOWSKA - poniedziałek 14:25-15:10
JĘZYK NIEMIECKI – DOROTA JASTRZEMBSKA- piątek -8:00-8:45
MATEMATYKA – JOLANTA KRAWIEC-poniedziałek 7:50-8.35

KONSULTACJE ODBYWAJĄ SIĘ NA ZASADACH ZAPISANYCH W ZASADACH ORGANIZACJI KONSULTACJI W SZKOLE ( zakładka dokumenty)
KONSULTACJE ODBYWAJĄ SIĘ W SALI NR 4

OTWARCIE PRZEDSZKOLA NR 20- INFORMACJE

Utworzono:30.04.2020 13:56

W związku z możliwością otwarcia żłobków i przedszkoli od 6 maja br. Dyrektor ZSP1 prosi o informację, czy deklarujecie Państwo chęć, by Państwa dziecko uczęszczało od 6 maja do przedszkola. Jednocześnie informujemy, iż nie wszystkie dzieci będą mogły być przyjęte do placówki. Zgodnie z wytycznymi GIS i MZ pierwszeństwo mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Zgłoszenia dokonują Państwo poprzez wypełnienie oświadczenia (zostanie ono opublikowane dziś w godzinach wieczornych na stronie internetowej placówki oraz Facebook) i przesłanie go skanem na adres mailowy pp20@kedzierzynkozle.pl

Dyrektor ZSP 1- Dorota Jastrzembska

OTWARCIE ŻŁOBKÓW I PRZEDSZKOLI- informacja

Utworzono:30.04.2020 12:58

Szanowni Państwo!

Od 6 maja br. dopuszcza się możliwość otwarcia żłobków i przedszkoli w ograniczonym zakresie przy uwzględnieniu wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia. Aby zapewnić dzieciom odpowiednią opiekę podczas pobytu w placówce i bezpieczne warunki przebywania w niej analizujemy każdą placówkę pod kątem obowiązującego reżimu sanitarnego. Dyrektorzy zbierają informację od Państwa jakie jest zapotrzebowanie na opiekę nad dziećmi. Nie wszystkie dzieci będą mogły być przyjęte do placówki. Wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia dla przedszkoli i żłobków opublikowane są na stronach Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Dyrektorzy zostali zobligowani do przygotowania wewnętrznych procedur bezpieczeństwa obowiązujących na terenie placówki. O terminie otwarcia poszczególnych żłobków i przedszkoli będziemy informować na stronach tych placówek.

Zastępca Prezydenta Wojciech Jagiełło.